Условия за ползване

1. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със Protecto.Biz е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
2. Protecto.Biz си запазва правото да извършва промени в условията за ползване и в самият сайт без предварително известие.
УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА:
1. За да поръчате продукти от Protecto.Biz е нужно да предоставитеданни за доставка. Protecto.Biz се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън Protecto.Biz.
2. Protecto.Biz си запазва правото , да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки поради изчерпване на наличности или по свое усмотрение.
3. Protecto.Biz си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.
4. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка и плащането.
5. При поръчка потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
6. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко стъпки:
а) Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона „ПОРЪЧАЙ“. Така продукта е добавен във Вашата кошницата.
б) След като сте избрали един или няколко продукта, кликвате върху ФИНАЛИЗИРАНЕ и след това попълвате формата за обратна връзка.
в) Ще получите потвърждение на посочения от вас e-mail
7. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Protecto.Biz се свърже с него по телефон или e-mail.
8. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:
1. Доставката се извършва от Econt Express до адрес или офис на фирмата, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
3. Разходите за доставка се поемат от потребителя,освен при случай на друга договорка между потребителя и Protecto.Biz като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.
4. Protecto.Biz или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА:
1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

ОТГОВОРНОСТИ:
1. Protecto.Biz не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
2. Protecto.Biz не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Protecto.Biz не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна си.
3. Protecto.Biz не носи отговорност за неточности в информацията за стоката
4. Protecto.Biz не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини независещи от нас.

Всички лога, номерата на моделите и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели на търговска марка.

error: Съдържанието е защитено